Nosaltres

Glutec va néixer amb la voluntat d’oferir serveis informàtics de qualitat i proximitat. El gran valor diferencial que oferim és el coneixement sobre com funcionen els sistemes informàtics internament i també la utilització de software de codi obert (open source) en els nostres projectes. La utilització de codi obert aporta els següents beneficis als nostres clients:

  • Estalvi. No han de pagar per la utilització del software en forma de costoses llicències sent l’únic cost el suport que es requereixi.
  • Transparència. Els sistemes de codi obert permeten veure com estan programats. Això ens aporta un plus de seguretat i també molta més facilitat a l’hora de resoldre les incidències que puguin aparèixer.
  • Seguretat. El fet que el codi que utilitzem sigui públic, facilita l’auditoria per part dels usuaris i redueix el risc de tenir bretxes de seguretat. En cas de descobrir vulnerabilitats es resolen molt més ràpid.

A Glutec també treballem amb solucions més tradicionals segons les necessitats del projecte. La nostra prioritat és la satisfacció del client i que les solucions aportades siguin fiables i amigables.